Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi BV&BV spol. s r.o., Beckovská 29, 821 04 Bratislava, IČO: 35 939 761 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. 

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom poskytnutí služieb osobe, ktorá údaje poskytla. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

 • Poskytovateľ webhostingu  WEDOS Internet, as,  Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Dodávatelia webových systémov a aplikácií.
 • SeBeS, s.r.o., Vietnamská 29, 821 04 Bratislava, IČO 35698331, DIČ 2020331742 IČ DPH SK2020331742, Účtovnícke a audítorské činnosti

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Telefón

Napíšte nám

Socialní sítě

Kde sme

Prevádzka

Pilates pre zdravie
Beckovská 29
821 04 Bratislava
mobil: 0910 778 870, e-mail: info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29a
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761