Uzavreté kurzy skupinového cvičenia pilates na Reformeroch podľa dosiahnutej úrovne cvičenca od začiatočníkov po pokročilých. Miesto konania Klinika ReFit.

 Maximálny počet cvičiacich na lekcii 4. Pre konanie lekcie musí byť dosiahnutý min počet cvičencov 2.

Neúčasť na lekcii je nutné oznámiť sms / 0910 778 870 / minimálne 24 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená bez možnosti náhrady.

Kurzovné 1 osoba ................ 8 lekcií ............. 120€ ......... platnosť 2 mesiace

Podmienky a cenník s platnosťou od 8.3.2022.

Socialní sítě

Kde sme

Mobil:  0910 778 870

e-mail : info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761