Uzavreté kurzy skupinového cvičenia pilates na Reformeroch podľa dosiahnutej úrovne cvičenca od začiatočníkov po pokročilých. Miesto konania Klinika ReFit.

Rozvrh skupinového cvičenia pilates na strojoch štvrtok 16,20hod a 17,25 hod_Stredne pokročilí. Maximálny počet cvičiacich na lekcii 4. Pre konanie lekcie musí byť dosiahnutý min počet cvičencov 2.

Permanentka na skupinové cvičenie pilates na strojoch je platná len na obdobie na nej uvedenom. Po skončení platnosti permanentky nie je možné vynechané lekcie nahradiť.

Neúčasť na lekcii je nutné oznámiť min 24 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená bez možnosti náhrady.

Kurzovné 14€/lekciu/osoba.

Podmienky a cenník s platnosťou od 1.12.2021 do 31.12.2021.

Socialní sítě

Kde sme

Adresa prevádzky

PILATES pre zdravíe
Tomašikova 3/A, Bratislava - Ružinov

Mobil:  0910 778 870 

e-mail : info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761