Odporučenia pre klientov

Na lekcie noste priliehavý ale nie tesný športový odev, ponožky (najlepšie s protišmykovou úpravou), uterák a pitný režim (minerálku, vodu,..).

Je zakázané nosiť do telocvične ostré alebo kovové predmety (sponky do vlasov, náramky, hodinky atď.), ktoré by mohli poškodiť podložky, náčinie a náradie. Spoluúčasť klienta za poškodenie podložky, náčinia a náradia bude riešená individuálne.

Skupinové kurzy pilates sú určené len pre zdravých účastníkov. V prípade zdravotného oslabenia sa informujte na info@pilates-cvicenie.sk alebo mobil: 0910 778 870 o možnosti individuálnych cvičení.

Ak ste v minulosti utrpeli vážnejšie zranenie, absolvovali ste operáciu alebo trpíte nejakou diagnózou, konzultujte najprv cvičenie so svojím ošetrujúcim lekárom. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pri alebo po cvičení nenesie Pilates centrum a ani inštruktori žiadnu zodpovednosť.

Kurzy pilates absolvujte v stanovenom časovom rozpätí, ktorý ste si kúpou permanentky alebo jednorazového vstupu rezervovali.

Prichádzajte na lekcie včas, aby ste svojím neskorým príchodom nerušili ostatných cvičiacich a inštruktora. Päť minút po začatí lekcie nie je už povolený vstup do telocvične, máte však možnosť cvičiť na nasledujúcej lekcii - ak je voľné miesto. Informujte sa o aktuálnej obsadenosti na recepcii PILATES centra.

Počas trvania kurzu má vedenie Pilates centra právo zmeniť inštruktora.

Zaplatením kurzu  súhlasíte s našimi podmienkami a odporúčaniami účasti na kurzoch.

Plné znenie OP je prístupné na webe centra.

Socialní sítě

Kde sme

Adresa centra

PILATES centrum
Jašíková 22 (na terase), Bratislava

Mobil:  

0904 469 997  Recepcia po 15,00hod

0910 778 870  Zuzana Viceníková

0904 600 219  Anka Tupá

e-mail: info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761


Skupinové cvičenia

podľa rozvrhu

Individuálne lekcie

v prac. dňoch 7,30 - 20,00 hod.
Termín si dohodnite telefonicky-sms alebo mailom.