Skupinové cvičenia s náradím

Kurzy skupinového cvičenia pilates na Reformeroch a Exo chair 

Rozvrh skupinového cvičenia pilates na strojoch a aktuálna obsadenosť sú zverejnené na webe štúdia. Maximálny počet cvičiacich na lekcii 4.

Permanentka na skupinové cvičenie pilates na strojoch je platná len na obdobie na nej uvedenom (max. 3 mesiace).

Po skončení platnosti permanentky nie je možné nahradiť si vynechané lekcie. Neúčasť na lekcii je nutné oznámiť min 24 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená a nie je možné si ju nahradiť.

Vedenie štúdia má právo zrušiť skupinovú lekciu, pokiaľ je obsadená len 1 klientom.

Poplatok za 1 osobu :

Jednorazový vstup 18,00€
permanentka 1xtýždenne, 8 lekcií 112,00€  (14€/lekcia)
permanentka 2xtýždenne, 16 lekcií 192,00€  (12€/lekcia)

Podmienky a cenník s platnosťou od 1.3.2019

Socialní sítě

Kde sme

Adresa centra

PILATES centrum
Jašíková 22 (na terase), Bratislava

Mobil:  

0904 469 997  Recepcia po 15,00hod

0910 778 870  Zuzana Viceníková

0904 600 219  Anka Tupá

e-mail: info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761


Skupinové cvičenia

podľa rozvrhu

Individuálne lekcie

v prac. dňoch 7,30 - 20,00 hod.
Termín si dohodnite telefonicky-sms alebo mailom.