Uzavreté kurzy skupinového cvičenia pilates na Reformeroch a Exo chairs podľa dosiahnutej úrovne cvičenca od začiatočníkov po pokročilých.

Rozvrh skupinového cvičenia pilates na strojoch a aktuálna obsadenosť sú zverejnené na webe Pilates pre zdravie. Maximálny počet cvičiacich na lekcii 3. Pre otvorenie kurzu musí byť dosiahnutý min počet cvičencov 2.

Permanentka na skupinové cvičenie pilates na strojoch je platná len na obdobie na nej uvedenom. Po skončení platnosti permanentky nie je možné vynechané lekcie nahradiť.

Neúčasť na lekcii je nutné oznámiť min 24 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená bez možnosti náhrady.

Kurzovné za 1 osobu :

Kurzovné 8 lekcií _ 2xtýždenne 112€
Kurzovné 8 lekcií _ 1xtýždenne 128€

Podmienky a cenník s platnosťou od 19.4.2021

Socialní sítě

Kde sme

Adresa prevádzky

PILATES pre zdravíe
Tomašikova 3/A, Bratislava - Ružinov

Mobil:  0910 778 870 

e-mail : info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761